BAKIRKÖY PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ SEMPOZYUMU

YER:
İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman
Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Konferans Salonu

TARİH:
15 Kasım 2019, 09:00-17:30

SEMPOZYUM PROGRAMI

15 Kasım 2019, Cuma

08:00-09:00
Kayıt

09.00-09.05
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

09.05-09.20
Açılış Konuşması
Prof. Dr. Leyla KÜÇÜK

09.20-09.30
Açılış Konuşması
Sağ ve Bakım Hiz. Md. Nazmiye ARSLAN

PANEL I
09.30-12.45
Panel Başkanı Prof. Dr. Nesrin AŞTI / Prof. Dr. Selma DOĞAN

09.30-10.15
Tedavinin Bütününde Terapilerin Yeri
Doç. Dr. Fahriye OFLAZ

10.15-11.00
Grup Terapileri
Prof. Dr. Ejder Akgün YILDIRIM

11.00-11.15
Kahve Molası

11.15-12.00
Grup Terapileri Örnekleri Uygulama
Uzm. Dr. Sencer TABAKÇI

Hem. Duru ÖREL

12.00-12.45
Grup Terapileri Örnekleri Uygulama
Hem. Satı KİŞİOĞLU
Hem. Hafize GENÇ
Hem. Özlem IŞKIN KAPUCU
Hem.Özlem TÜFEKÇİ
Hem. Nazlı ZEMEN
Uz. Hem. Hasret AKTAŞ
Hem. Miray AKCİ

12.45-13.30
Yemek Molası

PANEL II
13.30-16.00
Panel Başkanı Prof. Dr. Sevim BUZLU / Prof. Dr. Ayşe OKANLI

13.30-14.30
Psikoeğitim ve Psikososyal Terapiler
Doç. Dr. Gül ÜNSAL

14.30-15.15
Psikodinamik Grup Psikoterapileri
Doç. Dr. Nurhan EREN

16.00-17.30
Psikodrama ve Uygulama Örnekleri
Uzm. Hem. Çağlar ŞİMŞEK / Cemre GÜNAY

DÜZENLEME KURULU

Sempozyum Başkanı
Prof. Dr. Leyla KÜÇÜK
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hemşirelik Fakültesi
Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı

Sempozyum Eş Başkanı
Prof. Dr. Ejder Akgün YILDIRIM
İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir
Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
Psikoterapi Eğitim ve Tedavi Merkezi
Eğitim Görevlisi

Üye
Prof. Dr. Fatma ÖZ
Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

Üye
Nazmiye ARSLAN
İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir
Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Sağlık ve Bakım Hiz. Md.

Üye
Doç. Dr. Figen İNCİ
Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi
Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu
Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı

Üye
Dr. Öğr. Meltem MERİÇ
Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı

Üye
Dr. Öğr. Üyesi Azize ATLI
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı

Üye
Dr. Songül KAMIŞLI
Hacettepe Üniversitesi
Onkoloji Hastanesi

Üye
Dr.Belgin BAYRAK
T.C. Sağlık Bakanlığı

Üye
Uz. Hem. Azize Gözde ATAKOĞLU
İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir
Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Eğitim Birimi Sorumlusu

Uzm. Hem. Çağlar ŞİMŞEK
SBÜ Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Uluslararası Hasta Birimi

Uzm. Hem. Zeynep SÖKMEN
Kartal Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Toplum Ruh Sağlığı Merkezi

KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Ejder Akgün YILDIRIM
İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir
Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
Psikoterapi Eğitim ve Tedavi Merkezi
Eğitim Görevlisi

Doç. Dr. Fahriye OFLAZ
Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı

Doç. Dr. Gül ÜNSAL BARLAS
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi – Hemşirelik Bölümü
Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Nuran EREN
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Sosyal Psikiyatri Servisi

Uzm. Dr. Sencer TABAKÇI
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir
Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
Psikoterapi Eğitim ve Tedavi Merkezi

Uzm. Hem. Çağlar ŞİMŞEK
SBÜ Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Uluslararası Hasta Birimi

Hem. Duru ÖREL
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir
Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Hem. Özlem IŞKIN KAPUCU
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir
Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Hem. Özlem TÜFEKÇİ
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir
Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Hem. Satı KANTAR KİŞİOĞLU
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir
Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Hem. Hafize GENÇ

Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir
Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Hem. Nazlı ZEMEN
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir
Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Uz. Hem. Hasret AKTAŞ
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir
Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Hem. Miray AKCİ
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir
Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

KATILIM

Sempozyum Katılımı için son gün 10 Kasım 2019, Pazar günüdür.

Sempozyum katılım ücreti 100 TL’dir.

KAYITLAR TAMAMLANMIŞTIR.

SEKRETERYA

Uzm. Hem. Çağlar ŞİMŞEK
SBÜ Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Uluslararası Hasta Birimi

Uzm. Hem. Zeynep SÖKMEN
Kartal Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Toplum Ruh Sağlığı Merkezi

Sekreterya ile iletişime geçmek için lütfen tıklayınız.

ULAŞIM