Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Psikiyatri Hemşireleri Derneği

RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HİZMETLERİNDE

HEMŞİRELİK UYGULAMALARININ GÜÇLENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYI I

10-11 Ocak 2020

 Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kurucu Öğretim Üyeleri Konferans Salonu (10 Ocak 2020)
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
313 No’lu Konferans Salonu (11 Ocak 2020)

Çalıştay'ın Amacı

Çalıştayın amacı, ülkemizdeki ruh sağlığı ve psikiyatri hizmetlerinin
yürütüldüğü birimlerdeki hemşirelik uygulamalarına ilişkin sorunların
belirlenmesi, mevcut sorunlara yönelik eylem planı oluşturulması ve ulusal
psikiyatri hemşireliği uygulama standartlarının belirlenmesidir. Tüm
meslektaşlarımızla İzmir’de buluşmak dileğiyle.

Çalıştay Eş-Başkanları
Prof. Dr. Fatma ÖZ
Prof. Dr. Zekiye ÇETİNKAYA DUMAN

ÇALIŞTAY PROGRAMI

09.00-09.30

Açış   Konuşmaları 

 

09.30-11.15

1. OTURUM: Psikiyatri Hemşireliği Uygulamalarına Temel Oluşturan Mevcut Mevzuat ve Diğer Çalışmaların Gözden Geçirilmesi

Moderatörler:

Prof. Dr. Selma Doğan,  Prof. Dr. Nesrin Aştı

Konuşmacılar:

Dr. Öğr. Üyesi Meltem Meriç “Ülkemizdeki mevzuatın gözden geçirilmesi”

Doç. Dr. Mualla Yılmaz “Dünyadaki psikiyatri hemşireliği mevzuatının gözden geçirilmesi”

Dr. Belgin Bayrak “Psikiyatri hemşireliği sertifika çalışmalarındaki gelişmeler”

Doç. Dr. Leyla B. Arabacı “Psikiyatri hemşireliği bakım standartları çalışma örneğinin sunumu”

Hem. Didem Akkuş “Psikiyatri hemşireliği uygulama protokolü örnekleri”

 

11.15-11.30

Ara

 

11.30-12.45

2. OTURUM: Ülkemizde Psikiyatri Hemşireliği Uygulamalarında Mevcut Durum: Hastane Örnekleri

Moderatörler:

Prof. Dr. Kadriye Buldukoğlu, Prof. Dr. Sevim Buzlu

Konuşmacılar:

Uzm.Hem. Gülşen Moursel  (Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi)

Uzm.Hem.Gülçin Süğün  (Ege Üniversitesi Hastanesi TRSM)

Hem.Filiz Elma (Manisa Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi)

Hem.Merve Ece Turhan (Özel Fransız Lape Hastanesi)

Uzm.Hem.Seda Karakaya  (Sultan Abdülhamithan EAH)

 

12.45-14.00

Öğle Arası

 

14.00-14.45

3. OTURUM: Psikiyatri Hemşireliği Uygulaması SWOT Analizi Çalışma Raporunun Paylaşımı ve Grup Çalışmaları Planı

Moderatörler:

Prof. Dr. Besti Üstün, , Prof. Dr. Fatma Demirkıran

Konuşmacı: Doç. Dr. Nurhan Eren

 

14.45-17.30

4. OTURUM: Grup Çalışmaları – Sorunların Belirlenmesi

Grup yöneticileri:

Prof. Dr. Perihan Güner, Prof. Dr. Havva Tel, Prof. Dr. Ayşegül Bilge,, Prof. Dr. Esra Engin, Prof. Dr. Ayşe Okanlı, Prof. Dr. Yasemin Kutlu, Prof. Dr. Nazmiye Kocaman, Prof. Dr. Leyla Küçük, Prof. Dr. Hülya Arslantaş, Prof. Dr. Meral Kelleci

09.30-12.30

5. OTURUM: Grup Çalışmaları – Eylem Planı

Grup yöneticileri:

Prof. Dr. Perihan Güner, Prof. Dr. Havva Tel, Prof. Dr. Ayşegül Bilge, Prof. Dr. Esra Engin, Prof. Dr. Ayşe Okanlı, Prof. Dr. Yasemin Kutlu, Prof. Dr. Nazmiye Kocaman, Prof. Dr. Leyla Küçük, Prof. Dr. Hülya Arslantaş, Prof. Dr. Meral Kelleci

 

12.30-13.30

 Öğle Arası

 

13.30-16.00

6. OTURUM: Grup Raporlarının Sunumu ve Tartışma

Moderatörler:

Doç. Dr. Nurhan Eren,

Doç. Dr. Gül Ünsal

 

16.00-16.15

   Ara

 

16.15-17.00

Psikiyatri Hemşireliği Dernek Genel Kurulu

DÜZENLEME KURULU

Düzenleme Kurulu Başkanları

Prof. Dr. Fatma ÖZ

Prof. Dr. Zekiye ÇETİNKAYA DUMAN

Onursal Kurul

Prof. Dr. Gülten ÖZALTIN

Prof. Dr. Çaylan PEKTEKİN

Prof. Dr. Ayşe ÖZCAN

Prof. Dr. Gülşen TERAKYE

Düzenleme Kurulu

Doç. Dr. Neslihan GÜNÜŞEN

Dr. Öğr. Üyesi Figen ŞENGÜN İNAN

Dr. Öğr. Üyesi Sibel COŞKUN

Arş. Gör. Ayşe SARI

Arş. Gör. Burcu ÖZKUL

Arş. Gör. Gülsüm Zekiye TUNCER

Arş. Gör. Özgü SERÇE

Arş. Gör. Abdurrahman YAKIŞIR

Uzm. Hem. Gülşen MOURSEL

Uzm. Hem. Gonca GÜL GÜNAY

Hem. Hatice ÇAKAR

Hem. Emel ÇEVRİM

Hem. Aylin DÜRÜK

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Fatma ÖZ

Prof. Dr. Selma DOĞAN

Prof. Dr. Besti ÜSTÜN

Prof. Dr. Kadriye BULDUKOĞLU

Doç. Dr. Nurhan EREN

KATILIM

Katılım ücretsiz olup, 100 kişi ile sınırlıdır. Kaydınızın kesinleşmesi için 13 Aralık 2019 tarihine kadar, aşağıda bulunan kayıt formunun doldurulması gerekmektedir.

KONTENJAN DOLMUŞTUR. 

SEKRETERYA

Dr. Öğr. Üyesi Figen ŞENGÜN İNAN
Araş. Gör. Özgü SERÇE
Kayıt için: phcalistay2019@gmail.com