PHD
Kısa Tarihçe

Psikiyatri Hemşireleri Derneği’nin kurulması fikri 1990’lara dayanır. Bu yıllarda İstanbul’da çalışan bir grup psikiyatri hemşiresi alanın sorunlarını, mesleki kriterleri, rol çatışmalarını, rol modellerini, eğitimde, klinikte, toplum içindeki statüyü resmi veya resmi olmayan her toplantıda tartışmaktaydı. Bu sorunları daha fazla psikiyatri hemşiresiyle paylaşma arzusu ile 17 Mart 1991 tarihinde bir toplantı düzenlendi. Davete sınırlı sayıda katılım yaşandı.

İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı öğretim üye ve görevlilerinin, İstanbul Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda çalışan psikiyatri hemşirelerinin ve bir kaç Yüksek Lisans öğrencisinin katıldığı bu ilk resmi toplantı “Psikiyatri Hemşireleri Derneği”nin kuruluş miladı sayılabilir.

Bu toplantının sonrasında uzun bir süre küçük bir grup, ısrarla derneği kurma fikrini canlı tutmak ve alt yapısını oluşturmak için çalıştı.Çalışmalarını daha geniş bir kesimle paylaşmak, yeni katılımlar oluşturmak üzere 17 Nisan 1996’da yemekli bir toplantı düzenlendi. Bu yemeğe akademik ve klinik alanda çalışan pek çok psikiyatri hemşiresi katıldı. Çok sayıda katılımın olduğu bu toplantıda oy birliği ile derneğin tüzüğünün yazılıp, biran önce kurulması kararı alındı.

Dernek kurma çalışmalarının başlangıcından itibaren içinde olan çekirdek grup; ulusal ve uluslararası bir çok derneği inceleyerek, derneğin tüzüğünü oluşturdu. Tüzük, görüşleri alınmak üzere Ülkemizin tüm Hemşirelik Yüksek Okullarının Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Elemanlarına ve çeşitli Üniversitelerin Psikiyatri Anabilim Dalı Hemşirelerine gönderildi. Aynı zamanda kurucu üyelerimiz olan bu meslektaşlarımızın önerileri doğrultusunda tüzüğe son şekil verilerek Prof. Dr. Çaylan Pektekin’in başkanlığında geçici yönetim kurulu oluşturuldu ve Derneğin kurulması için yasal süreç başlatıldı.

Psikiyatri Hemşireleri Derneği 15 Mayıs 2000 tarihinde kurulmuş oldu.