Hemşirelik Lisans programlarına kayıtlı, psikiyatri hemşireliği alanında çalışmaya meraklı ve istekli gönüllü öğrencilerden oluşur. Öğrenci topluluğu kendi içinde bir temsilcisi ve koordinatör seçerek Yönetim kuruluna bildirir. Öğrenci Topluluğu temsilcisi yönetim kurulu başkanına karşı sorumludur. Öğrenci topluluğu dernek yönetim kurulunun vereceği görevlerde çalışır. Alanla ilgili önerilerini Yönetim kuruluna rapor eder.

Psikiyatri Hemşireleri Derneği Öğrenci Topluluğu

Öğrenci Temsilcisi: Enes Taplı İletişim: enestapli@gmail.com

Koordinatör: Özge Sukut İletişim: ozgesukut@gmail.com