2 Mart 2018 tarihinde TBMM’ye sunulan teklif metni

Değerli Meslektaşlarımız,

Derneğimizin de içinde yer aldığı  Ruh Sağlığı Meslek Mensuplarını temsil eden dernek üyelerinden oluşan “Ruh Sağlığı Komisyonu”‘nun hazırladığı ve temel amacı ruh sağlığı alanında hizmet alan kişilerin haklarının savunulması olan “Ruh Sağlığı Yasa Teklifi” MHP Aydın Milletvekili Sayın Deniz DEPBOYLU tarafından 02 Mart 2018 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na  sunulmuştur.