2024 – 2026 Yönetim Kurulu

 

Başkan Gül DİKEÇ (Fenerbahçe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Başkan Yard. Tuğba Pehlivan SARIBUDAK (İstanbul Arel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Sekreter Gizem ŞAHİN BAYINDIR (İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa, Florance Nightingale Hemşirelik Fakültesi)
Sekreter Yrd. Merve SARITAŞ (Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Hemşirelik Fakültesi)
Sayman Seda KARAKAYA ÇATALDAŞ (Koç Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi)
Sayman Yrd. Tuğba ŞAHİN TOKATLIOĞLU (İstanbul Aydın Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Üye Vesile ADIGÜZEL (Yalova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Üye Gülten GÜLEŞEN (Bakırköy Ruh Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi)
Üye
Elif Hilal TOPRAK (Erenköy Ruh Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi)