2022 – 2024 Yönetim Kurulu

 

Başkan Fatma Öz
Başkan Yard. Prof. Dr. Leyla BAYSAN ARABACI
Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Belgin VAROL
Sekreter Yrd. Dr. Emel ÖZTÜRK TURGUT
Sayman Dr. Seda KARAKAYA
Sayman Yrd. Doç. Dr. Funda GÜMÜŞ
Üye Dr. Öğr. Üyesi Hilal SEKİ ÖZ 
Üye Öğr. Gör. Vesile Adıgüzel
Üye Hem. Ecem YILDIZ