COVID-19 Sürecinde Derneğimizin Faaliyetleri Hakkında Bilgilendirme

Değerli Üyelerimiz, 

COVID-19 salgınının toplumun her kesimi için risk oluşturduğu bugünlerde, meslektaşlarımız ve tüm sağlık çalışanları büyük bir özveri ile görevlerini sürdürmekte, salgına karşı verilen bu zorlu mücadelenin en ön saflarında yer almaktadırlar. Pandemi koşullarında zorlayıcı ve stresli günlerin meslektaşlarımız ve tüm sağlık çalışanları üzerinde büyük bir baskı ve tükenmişlik oluşturabileceğini ön görmekteyiz. 

Psikiyatri Hemşireleri Derneği olarak bu noktada bize düşen sorumluluğun bilincinde ilk günden itibaren hemşirelerin psikososyal iyilik hallerinin korunması ve desteklenmesi amacıyla birçok çalışma gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda Türk Hemşireler Derneği ile işbirliği içinde meslektaşlarımıza yönelik bilgilendirme, dayanışma ve destek içeren mesajları derneğimizin web sayfasından ve sosyal medya hesaplarından paylaştık. Ayrıca üyesi olduğumuz Psikososyal Destek Dayanışma Ağının COVID-19 çalışmaları içinde yer aldık ve salgında sunulacak psikososyal desteğin ne olacağı ve nasıl sunulabileceğine dair bir model oluşturmaya çalıştık. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda ruh sağlığı alanında yer alan diğer meslek örgütleri ile birlikte, Koronavirüs Online Ruhsal Destek Programı (KORDEP-İST) çatısı altında oluşturulan bu hizmet modeli, bu hafta uygulamaya geçirilmektedir. KORDEP; salgın nedeni ile tedavi görenler, olağanüstü koşullar altında salgınla mücadele eden sağlık çalışanları ve evde kişisel izolasyonlarını sürdürmekte olan bireyler için oluşturulmuş 0850 305 00 34 destek hattıyla hizmet vermeye başlamıştır. Şimdilik İstanbul ile sınırlı olan KORDEP kapsamında psikososyal destek çalışmalarına bize gönüllü olmak istediklerini ileten dernek üyelerimizden  İstanbul’da ikamet edenler öncelikli olmak üzere katkı vereceklerdir. İstanbul dışındaki gönüllü meslektaşlarımız da listede olup, ilerleyen süreçte kendilerine çağrı iletilecektir. Ayrıca her gönüllü dernek üyemizin kendi bulunduğu il sınırları içinde yaptığı faaliyetleri takdir ile karşıladığımızı belirtmek isteriz. Bu konuda dernek olarak ta iletişim halindeyiz ve yanındayız. 

İstanbul İlinde uygulanan online psikososyal destek modelinin sonuçları değerlendirilerek ülke geneline yayılması konusunda çalışmalarımız da devam etmektedir. Kuşkusuz bu süreçte karşılanması gereken çok fazla gereksinim ve yapılması gereken çok fazla şey vardır. Dernek olarak bu sorumluluğun bilincinde ve farkındayız. Bu bağlamda siz meslektaşlarımızla birlikte yine meslektaşlarımıza yönelik çalışmalarımızı sürdürmek istiyoruz.

Hep birlikte yaşadığımız bu olağanüstü süreçte, Psikiyatri Hemşireleri Derneği çatısı altında dayanışma gösteren, yazılarını gönderen, gönüllü olarak çalışmaların içinde yer alan, birlikte ne yapabiliriz diye arayan ve yazan tüm üyelerimize minnettarız, çok teşekkür ederiz.

Birlikte güçlüyüz, birlikte başaracağız…