İletişim

YAZIŞMA ADRESİ :
Prof. Dr. Leyla KÜÇÜK
İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa
Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Abide-i Hürriyet Cad. 34381 Şişli/İstanbul
İŞ TEL : 0 212 440 00 00 / 27074
DERNEK GSM: +90 539 917 17 60
WEB SAYFASI : www.phdernegi.org
E-MAIL : info@phdernegi.org / phdernegi@gmail.com

PSİKİYATRİ HEMŞİRELERİ DERNEĞİ ÜYELERİ MAİL GRUBU:
phdernegi@googlegroups.com

PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ DERGİSİ YAZIŞMA ADRESİ:
phdergi@phdernegi.org

BANKA HESAP NUMARASI: 
Psikiyatri Hemşireleri Derneği
Hesap No: 1200-3230354
(Türkiye İş Bankası,
İstanbul Tıp Fakültesi Şubesi )
IBAN NO: TR85 0006 4000 0011 2003 2303 54