Bölge Sorumlularımız

Bölge RSH hastanelerinde görev yapan dernek üyeleri ve üniversitelerde çalışan öğretim elemanları arasından gönülülük esasıyla ya da yönetim kurulunun daveti ile seçilirler. Sorumlu oldukları bölge ve hastanede psikiyatri hemşireleri derneğinin temsilciliğini yapmak, üye kayıtlarını ve aktif rol almalarını teşvik etmek görevlerini yürütürler.

Alanla ilgili eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarını belirleyerek yönetim kurulu ile işbirliği içinde çalışırlar. Temsilcilik değişiklikleri genel kurul toplantılarında yapılır.

Bölge ve hastane ile ilgili faaliyetler, sorun alanları ve önerileri içeren raporlarını her yıl Ekim ayı ilk haftasında yönetim kuruluna rapor ederler.