Yeni Üyelik

 

Psikiyatri Hemşireliği Derneğine üye olmak için üyelik formunu doldurarak dernek sekreteryasına ulaştırmanız gerekmektedir.

DERNEK ÜYELİK KOŞULLARI VE TÜRLERİ

Derneğin asil, onursal ve fahri olmak üzere üç türlü üyesi vardır. Üye olabilmek için üyelik yükümlülükleri aşağıdaki karşılanmalıdır.

a-Dernekler yasası hükümleri gereğince üyeliğine engel bir durumu bulunmamak.
b-18 yaşını bitirmiş olmak
c-Asil Üyelik;
Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurumunun onayladığı en az lise düzeyinde eğitim veren bir hemşirelik eğitimi kurumundan mezun olup da; ruh sağlığı ve psikiyatriyi ilgilendiren bir kurum ve kuruluşta çalışmış / çalışmakta olanlar ve ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği alanında uzman olanların yanı sıra psikiyatri hemşireliğinde lisansüstü eğitime başlayanlar
d-Onursal Üyelik;
Uluslararası çalışmalar yapmış, Türk veya yabancı bilim çalışanlarına ya da yurt içinde ve/veya dışında derneğe yakın ilgi göstererek, maddi veya manevi önemli destek sağlayanlara onursal üyelik verilebilir.
Onursal üyelerin seçme ve seçilme hakkı yoktur.
e-Başvuran üyeler Yönetim Kurulu kararıyla üyeliğe kabul edilirler. Üyeliğe kabul edilen adayların tüzükte belirlendiği oranda giriş ödentisini ödemesi gerekir. Üyeliğe kabul edilen adayların üyelik aidatı 200 TL olup yıllık artış, yıllık tüketici endeksine göre yapılır. Herhangi bir nedenle üyelikten ayrılmak isteyenlerin ya da ayrılmasına karar verilenlerin ödentisi iade edilmez.
Yukarıdaki niteliklere sahip kişiler başvuru formunu doldurarak Dernek Yönetimine başvururlar. Üyeliğiniz onaylandıktan sonra üyeliğiniz aktif hale getirilecektir.
Halen üye iseniz ve bilgi değişikliğiniz söz konusu ise phdernegi@gmail.com adresine üye güncelleme formunu doldurarak gönderebilirsiniz.
Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her asil üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır, üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Fahri üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur.