PHD Hakkında

Misyonumuz

KALİTELİ VE GÜVENLİ RUH SAĞLIĞI HİZMETİ vermek için güç birliği oluşturarak ülkemizde psikiyatri hemşireliğini geliştirecek, mesleğin ulusal ve uluslar arası düzeyde temsil edilmesini sağlayacak bir kuruluş olmak

Vizyonumuz

Türkiyede, psikiyatri hemşireliğinin eğitim, araştırma, uygulama ve politikalarını yönlendirmede etkili bir kurum olmak.

Amaçlarımız

  • Psikiyatri hemşirelerinin felsefesini, amaç ve hedeflerini, işlevlerini, mesleksel standartlarını ve yetkilerini belirlemeye katkıda bulunmak.
  • Psikiyatri hemşireliği ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek, ülkemiz psikiyatri hemşirelerinin dünya standartlarına ulaşmasını sağlamak.
  • Birey, aile ve toplumun ruh sağlığını koruma, geliştirme ve hastalık hallerinde iyileşme sürecini hızlandırmak için, hemşirelik bakımının kalitesini artırma girişimlerini desteklemek ve katkıda bulunmak.
  • Ruh sağlığı ve ruhsal bozukluklar ile ilgili projeler geliştirmek ve uygulamak, yapılan ulusal ve uluslararası araştırmaları desteklemek.
  • Psikiyatri hemşirelerinin ve ruhsal bozukluğu olan hastaların haklarını belirleyici ve koruyucu çalışmalar yaparak ilgili kurumlara öneriler götürmek, yapılan çalışmalara katkıda bulunmak.
  • Derneğin, bilimsel çalışmaları içeren bir yayın organına sahip olmasını sağlamak, mesleki yayın (Gazete, broşür, yıllık, kitap) yapmak, yapılan yayınları desteklemek.
  • Bilimsel ve çağdaş gelişimi temel alarak, işlevlerini yerine getirmek.