Üyelik Kaydı ve Üyelikten Ayrılma

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Onursal Üyelik;
Uluslararası çalışmalar yapmış, Türk veya yabancı bilim çalışanlarına ya da yurt içinde ve/veya dışında derneğe yakın ilgi göstererek, maddi veya manevi önemli destek sağlayanlara onursal üyelik verilebilir.
Onursal üyelerin seçme ve seçilme hakkı yoktur.

ÜYELİK SÜRECİ

Dernek Yönetim Kuruluna yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Üyeliğe kabul edilen adayların tüzükte belirlendiği oranda üyelik ödentisini ödemesi gerekir. Üyeliğe kabul edilen adayların üyelik yıllık üyelik ödentisi 200 TL olup yıllık artış, yıllık tüketici endeksine göre genel kurul kararı ile yapılır. Herhangi bir nedenle üyelikten ayrılmak isteyenlerin ya da ayrılmasına karar verilenlerin ödentisi iade edilmez.

Önemli Not:

Üyeliğiniz onaylandıktan sonra üyeliğiniz aktif hale getirilecektir.

Halen üye iseniz ve bilgi değişikliğiniz söz konusu ise phdernegi@gmail.com adresine üye güncelleme formunu doldurarak gönderebilirsiniz.

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her asil üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır, üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Fahri üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur.

Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir.

ÜYELİKTEN AYRILMA

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.