Özel Alan Çalışma Grupları

Psikiyatri ile ilgili özel alanlarda çalışmalar yapmak isteyen gönüllü üyelerden oluşur. Çalışma alanları ile ilgili dernek adına faaliyetler, eğitimler ve araştırmalar planlar ve yürütürler. Bu konularda ki çalışmaları geliştirmek için tavsiyeler ve programlar oluştururlar.

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI

Hacer ATİK TOSUNLAR

PSİKOTERAPİ

Nurhan EREN

KONSULTASYON-LİYEZON PSİKİYATRİSİ

Nazmiye KOCAMAN

TOPLUM RUH SAĞLIĞI

ARAŞTIRMA ve ETİK

TERAPÖTİK ORTAM AKTİVİTELERİ

ŞİDDET

BAĞIMLILIK VE KÖTÜYE KULLANIM

GEROPSİKİYATRİ

EĞİTİM / SERTİFİKA

Nurhan EREN

CİNSEL İŞLEV

Gül ÜNSAL