23. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi – 1. Ruhsal İyileştirim Kongresi