30 Mart Dünya Bipolar Günü

Dünya Bipolar Günü Van Gogh’un doğum gününe atfen 30 Mart olarak ilan edilmistir. Bu günün amacı dünya çapında farkındalık yaratmak ve toplumsal damgalamayı yok etmektir. Bipolar bozukluk yineleyici doğası nedeniyle hasta, hasta yakını ve sağlık çalışanları arasında sürekli işbirliğini gerektiren hastalıklardan biridir. Tüm ruhsal bozukluklarda olduğu gibi Bipolar bozuklukta da toplum boyut tedavi ve rehabilitasyon açısından önemli bir paydaştır ve bu yönüyle sağlık hizmeti sınırlarının ötesinde çabalar gerektirmektedir.

Hastalığa yönelik damgalama bipolar bozukluk tanısı olan kişilerin sağlık hizmetlerine ulaşmasını, erken tanı ve etkili tedavi almalarını aksatmanın yanında topluma katılım açısından; bağımsız  ve herkes gibi bir hayat sürmeye de engel olmaktadır. Ayrıca, hastalık tıbbi bir sorun olmaktan çıkıp sosyal ve kişisel haklar sorunu haline gelmektedir.

Psikiyatri Hemşireleri  sadece sağlık hizmetinin sunulduğu alanlarda değil toplum içinde de bipolar bozukluk ve bu bozukluğa yönelik damgalamaya yönelik tüm çabalarda hasta ve hasta yakınları ile yan yana olmaya devam edecektir.

30 Mart 2017

Psikiyatri Hemşireleri Derneği