Olağan Genel Kurul Toplantısı

Değerli Üyelerimiz,
Psikiyatri Hemşireleri Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı 7 Ocak 2022 tarihinde saat 14.30‘da Lokman Hekim Üniversitesi, -1. Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.
Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 15 Ocak 2022 Cumartesi günü 14.30‘da İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları EAH Kamuran Cem Toplantı Salonunda çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.
Toplantı Gündemi:
– Açılış ve yoklama
– Divan Heyetinin oluşturulması
– 2020-2022 Yönetim ve Denetim Kurulları faaliyet raporunun okunması ve tartışılması
– Dernek tüzüğünde yapılacak değişikliklerin görüşülmesi
– Yönetim ve Denetim Kurulları asil ve yedek üyelerinin seçimi
– Dilek ve öneriler
– Kapanış
Psikiyatri Hemşireleri Derneği Yönetim Kurulu