PSİKİYATRİ HEMŞİRELERİ DERNEĞİ GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU

Derneğimiz Olağan Genel Kurul toplantısının aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülüp, karara bağlanarak sonuçlandırılması için 12/12/2023 tarihinde, saat 14:00’de General Asım Gündüz Cad. Ün Er Tan İş merkezi No:35 Kat:2 D:6 Bahariye/İstanbul adresinde yapılmasına, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 23/12/2023 tarihinde aynı yer ve saatte yapılmasına yönetim kurulumuzun 21/11/2023 tarihli ve 247 sayılı kararıyla karar verilmiştir.

Genel Kurul Toplantı Gündemi:
1. Yoklama ve açılış,
2. Divan heyeti seçimi,
3. Yönetim kurulunun faaliyet ve denetim kurulunun iç denetim raporlarının okunması ve genel kurulca oylanması,
4. Dernek zorunlu organlarının seçimi,
5. Tüzüğün 7. ve 22. maddelerinin değişikliği,
6. Dilek, temenniler ve kapanış.