Ruh Sağlığı Kanun Teklifi ile ilgili açıklama

Ülkemizde halen bir ruh sağlığı yasası bulunmamaktadır. Geçtiğimiz yirmi yıl içerisinde bu amaçla birçok kez bir araya gelinmiş, derneklerin, kamu kurumlarının ve organizasyonların katılımı ile çalıştaylar düzenlenmiş, konu bilimsel kongrelerde tartışılmış yasa taslakları oluşturulmuş ancak bir sonuca varılmamıştır.

Son olarak, 26. Dönem Milliyetçi Hareket Partisi Aydın Milletvekili ve psikolojik danışman Sayın Deniz Depboylu’nun daveti üzerine TBMM’de;  Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, Türkiye Psikiyatri Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Psikiyatri Hemşireleri Derneği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği ile Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi Derneği temsilcileri bir araya gelmiştir. 2017 ve 2018 yıllarını kapsayan bir buçuk yıllık bir süre boyunca yürütülen  ortak ve düzenli çalışma toplantıları ile her madde tek tek ele alınarak tartışılmış ve asgari müşterekte uzlaşılan bir metin hazırlanmış ve bu metin Ruh Sağlığı Kanun Teklifi olarak MHP Aydın Milletvekili Sayın Deniz Depboylu tarafından 02.03.2018 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulmuştur.

Bu yasa teklifinin ülkemizdeki diğer yasa hazırlıklarından önemli farkı, ilk defa alandaki tüm paydaşların mevcut birikimlerini ortaya koymaları, ortak çabası ile yazılmasıdır. Hazırlanan yasa taslağının temel amacı ruh sağlığı alanında hizmet alanların haklarının savunulması olup; ruh sağlığı hizmetlerini aşağıdaki ilkeler üzerinden düzenlemektir.

  • Toplumun ve çocuk, ergen, erişkin tüm bireylerin ruh sağlığını korumak,
  • Bireylerin ruhsal yönden sağlıklı gelişimini sağlamak,
  • Ruh sağlığı sorunu olan bireyleri belirlemek,
  • Ruh sağlığı hizmet standartlarını tanımlamak,
  • Ruh sağlığı hizmet ve desteklerini mümkün olan en kapsamlı ölçüde ve kişinin gönüllülüğüne dayalı temelde sunmak,
  • Bireylerin kendi iyileşme süreçlerine dahil olmalarını sağlamak,
  • Sunulan önleyici, destekleyici ve iyileştirici hizmetleri mümkün olan en az kısıtlayıcı ve en uygun yöntemlerle sunmak,
  • Ruh sağlığı sorunu olan bireyler için sosyal bağlar kurmak, ekonomik kendine yeterlik sağlayacak hizmetler ağı düzenlemek,
  • Ruh sağlığında bakım ve yataklı tedavi hizmeti veren tüm kurumların etkin, sistematik ve düzenli aralıklarla devam eden denetimini yapmaktır.

Psikiyatri Hemşireleri Derneği olarak, Ruh Sağlığı Kanun Teklifinin TBMM’de devam eden sürecini yakından izlemeye ve ülkemizin bir ruh sağlığı yasasına sahip olabilmesi için birlikte çalıştığımız tüm meslek örgütleri ile iş birliği içinde olmaya devam edeceğiz.

Kamuoyuna ve değerli meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.

Psikiyatri Hemşireleri Derneği
Yönetim Kurulu