“Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hizmetlerinde Hemşirelik Uygulamalarının Güçlendirilmesi Çalıştayı” gerçekleştirildi

10-11 Ocak 2020 tarihlerinde Derneğimiz ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İşbirliği ile gerçekleştirilen  “Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hizmetlerinde Hemşirelik Uygulamalarının Güçlendirilmesi Çalıştayı” başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Başta Düzenleme kurulu başkanı Prof.Dr. Zekiye Çetinkaya duman olmak üzere tüm düzenleme kurulu, konuşmacı, oturum başkanı olarak destek veren meslektaşlarımıza ve tüm katılımcılara teşekkür ederiz.