“Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı” görüş ve önerilere açıldı!

Değerli meslektaşlarımız,

Ocak 2017 tarihi itibarı ile Ruh sağlığı alanında hizmet üreten tüm meslekörgütlerinin katılımı ile gerçekleştirilen Ruh Sağlığı Yasası hazırlık çalışmaları son aşamaya gelmek üzeredir. Hemen hemen  her ay yapılan bu toplantılara Derneğimiz adına Doç.Dr.Nermin Gürhan ve Yard.Doç.Dr. Meltem Meriç bizzat katılmış ve hepimiz adına katkı vermişlerdir.

Gelinen nokta hazırlanan Ruh Sağlığı Yasası’na ilişkin son taslak metinin her meslek örgütünün kendi grubunda askıya çıkarılması ve tüm meslek üyelerinden görüş alma aşamasıdır.

Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı’na buradan ulaşabilirsiniz.

Görüş ve önerilerinizi buraya tıklayarak 10 Aralık 2017 tarihine kadar göndermenizi rica ediyoruz.

Görüşlerinizi iletirken adınız, soyadınız, iletişim bilgilerinizi eklemeniz ve öneride bulunduğunuz maddeleri mümkün olduğunca açık bir biçimde belirtmeniz önemlidir. Askıda kalan metne dair görüşlerin düzenlenip bir araya getirilmesinden sonra, metin TBMM içerisindeki yasama uzmanlarının düzeltmesinden geçecek ve nihai tasarı kamuoyu ile paylaşılıp meclise sunulacaktır.

Değerli görüş ve katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Doç.Dr.Fahriye Oflaz
Psikiyatri Hemşireleri Derneği

 

EKLER:

– Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı Tam Metni
Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı Görüş ve Öneri Formu