TEMEL DÜZEY PSİKOEĞİTİM UYGULAYICI KURSU

Kurs; birey, aile ve toplumla çalışan hemşirelerin, psikoeğitim programı geliştirebilme, uygulayabilme ve sonuçlarını değerlendirebilme becerilerini kazandırmayı amaçlar. 2 bölümden oluşan kursta ilk bölümde, psikoeğitim uygulamalarına temel oluşturabilecek teorik ve uygulama bilgileri yer almaktadır. İkinci bölümde ise uygulamaya ağırlık verilmektedir. Psikoeğitim programının geliştirilip yürütülmesi aşamalı olarak ele alınmakta ve uygulayıcıların bir modül oluşturup, uygulama deneyimi edinmeleri hedeflenmektedir.

Bu kursun sonunda katılımcılar;

  • Psikoeğitim uygulamalarının temel aldığı kuramsal yaklaşımları tanıyabilme,
  • Psikoeğitim gerektiren sorunları bilimsel bilgiye dayalı tanımlayabilme,
  • Baş etme becerilerini öğretebilme,
  • Etkin uygulama ile sonuçlanacak iletişim becerililerini kullanabilme
  • Yetişkin eğitimi temel ilkelerini uygulamalarında kullanabilme,
  • Baş etmeyi güçlendirme,
  • Empatik tepki verebilme,
  • Bir psikoeğitim modülü geliştirip, uygulayabilme ve bu müdahalenin sonuçlarını değerlendirebilme

Bilgi ve becerisi kazanacaklardır.

KURS PROGRAMI

I.Gün Kayıt

Tanışma ve Kursun Tanımı

Psikoeğitim nedir?

Psikoeğitim hangi alanlarda kullanılır

Psikoeğitimin hemşirelik uygulamalarındaki yeri nedir?

Psikoeğitimin Kuramsal Temelleri

Bilişsel davranışçı kuram ve sosyal öğrenme kuramı

Psiko-Eğitim Uygulamalarında Yardımcı Teknikler

İletişim becerileri

Baş etme becerileri
Yetişkin Eğitimi
Bireyle çalışma
Grupla çalışma

 

 

II.Gün Psikoeğitim Programı Geliştirme

Hedef grubu belirleme

Eğitim hedeflerini belirleme

İçerik oluşturma

Programı yürütme

Değerlendirmeye yönelik çalışama

III. Gün Psikoeğitim Ugulama Deneyimi (küçük grup çalışması )
Kurs özeti
Belgelerin verilmesi ve kapanış