Psikiyatri Hemşireleri Derneği Yeni Yönetimi Belirlendi…

15 Ocak 2022 Cumartesi günü 14.30‘da İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları EAH Kamuran Cem Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul sonucunda belirlenen 2022-2024 dönemi yönetim kurulu görev dağılımı

Başkan Prof. Dr. Fatma ÖZ
Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Leyla BAYSAN ARABACI
Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Belgin VAROL
Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Emel ÖZTÜRK TURGUT
Sayman Dr. Seda KARAKAYA
Sayman Yardımcısı Doç. Dr. Funda GÜMÜŞ
Üye Dr. Öğr. Üyesi Hilal SEKİ ÖZ
Üye Uzm. Hem. Enes TAPLI
Üye Hem. Ecem YILDIZ