Karar Merciinde Kadın Olmak: Dünya Kadınlar Günü

https://www.youtube.com/watch?v=bVI-fSG5HFw

Psikiyatri Hemşireleri Derneği Kadın Ruh Sağlığı ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu tarafından Arş. Gör. Dr. Emel Öztürk Turgut ve Dr. Öğr. Üyesi Emel Bahadır Yılmaz moderatörlüğünde Ülkü Aydeniz ve Şaduman Singin ile 9 Mart 2022 tarihinde 20.00’da gerçekleştirilmiştir.

Düzenleme Kurulu
Emel Bahadır Yılmaz
Emel Öztürk Turgut
Gizem Beycan Ekitli
Leyla Baysan Arabacı
Selver Karaaslan
Sultan Taş Bora