PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİNDE PSİKOEĞİTİM UYGULAYICI KURSU

Psikiyatri Hemşireleri Derneği tarafından düzenlenen Psikiyatri Hemşireliğinde Psikoeğitim Uygulayıcı Kursu “2 Farklı Alan Örneği İle” 29 Haziran 2022 tarihinde saat 09:00-17:00 arasında (8 saat) online olarak gerçekleşecektir.

İletişim ve Kayıt:

Doç. Dr. Funda Gümüş

fcamuz@hotmail.com