İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ), ‘‘Görünmezlikten Görünürlüğe Bağımlılık Hemşireliği’’ sempozyumu düzenledi

Gündem: “Bağımlılık”

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı’nın düzenlediği ‘‘Görünmezlikten Görünürlüğe Bağımlılık Hemşireliği’’ isimli 2. İzmir Psikiyatri Hemşireliği Sempozyumu büyük ilgi çekti. Çiğli Belediyesi, Psikiyatri Hemşireliği Derneği, Türk Psikiyatri Derneği İzmir Şubesi, İKÇÜ Bağımlılıkla Mücadele Teknik Kurulu, Ege Üniversitesi Bağımlılık Merkezi ve İKÇÜ Hemşirelik Bilim, Kültür ve Sanat Topluluğu’nun da desteğiyle düzenlenen sempozyumda 7 ilden 150’e yakın katılımcı yer aldı.
İki gün sürdü.
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nde 27-28 Haziran’da özellikle pandemiyle birlikte hızla değişen Dünya’da, evrilen bağımlılık sorunu ve bağımlı bireylerin tedavi, bakım ve rehabilitasyonu ele alındı. Bağımlı bireylerin iyileşme süreçlerinde psikiyatri hemşirelerinin önemli rolleri olduğu gerçeğinden yola çıkarak, 2011’de mevzuatta tanımlanmış olan AMATEM’de hemşire olmanın zorlukları, riskleri, tereddütler, bilinmezlikler, damgalanma ve önyargılara ışık tutuldu.
Sekiz konu tartışıldı
Sempozyumda bağımlılığa karşı bilinen önyargılı tutumlardan uzak, farklı meslek gruplarının, bir arada fikir üretebileceği, klinisyenler ve akademisyenler arasında ekip anlayışı ve iş birliği ortamı içinde sekiz oturum gerçekleştirildi. Sempozyumda genel bağımlılık, alkol bağımlılığı, madde bağımlılığı, çocuk ile ergende madde bağımlılığı, kumar bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı, bağımlılıkta müdahale programları, bağımlılık hemşireliğinde yasal süreçler başlıklı konular değerlendirildi.

Sempozyum Sonuç Raporu için tıklayınız.